Monday, July 16, 2007

Κάτι άλλαξε;

Αντιγράφω από το http://anadasosi.blogspot.com,

Σήμερα στο ΥΠΕΧΩΔΕ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Γενικοί Γραμματείς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφέρειας Αττικής, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο Δ/ντής Αναδασώσεων Αττικής, ο Δ/ντής Δασών Ανατολικής Αττικής, ο Δασάρχης Πάρνηθας και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Κ. Κασσιός

Επιτέλους! Η πρώτη σοβαρή σύσκεψη πάνω στο θέμα της αναδάσωσης έλαβε χώρα. Μέχρι σήμερα το θέμα της αναδάσωσης, ήταν στα χέρια του υπουργείου γεωργίας (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) μόνο και από εκεί στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις του, οι οποίες επιπλέον περάσανε στην αρμοδιότητα των περιφερειών, με αποτέλεσμα να επικρατεί ασυνεννοησία.

Η εποχή που τις αναδασώσεις εκτελούσαν οι ίδιες περιφερειακές υπηρεσίες (Δασαρχεία, διευθύνσεις δασών κλπ) έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ως εκ τούτου υπηρεσίες οι οποίες ήταν καθ'όλα έμπειρες και στελεχωμένες κατάλληλα για την εκτέλεση έργων αναδάσωσης και άλλων δασικών ή δασοτεχνικών έργων, βρέθηκαν στη δύσκολη θέση του να επιβλέπουν εργολάβους προς τούτο.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν είχαν δομή ανάλογη των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την τεράστια εμπειρία πάνω στη διαχείριση συμβάσεων, με κριτήριο το βέλτιστο αποτέλεσμα και τελικά τα έργα έμεναν στη μέση, η απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων ήταν και είναι εξαιρετικά χαμηλή, αλλά και η ποιότητα των όποιων έργων δεν υποστήριζε τον στρατηγικό στόχο, που ήταν η αποκατάσταση του διαταραγμένου περιβάλλοντος.

Απεναντίας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την τεράστια εμπειρία του και τη δομή του σε Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εργων, λειτουργεί εδώ ως δεξαμενή γνώσης. Γνώσης που μεταδίδεται όχι μόνο στον κεντρικό φορέα μόνο ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και στις άμεσα εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Δασών. Επιπλέον η παρουσία ειδικών συμβούλων (όπως ο κ. Κ. Κασσιός) δίνει ακόμα μίας μορφής εχέγγυου για την αποτελεσματικότητα και τον ρεαλισμό των αποφάσεων.

Η εμπειρία στην εκτέλεση έργων από το ΥΕΧΩΔΕ δεν συνίσταται μόνο στη γνώση διαχείρισης συμβάσεων (αυτό ούτως η άλλως ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία) αλλά κυρίως στο ότι, τα έργα εκτελούνται με τον ανάδοχο και την επιβλέπουσα αρχή, να είναι στην ίδια μεριά, αποσκοπώντας στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα (ταχύτερη αποκατάσταση) και παράλληλα στην αξιοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους των πόρων που διατίθενται γι' αυτό.

Μη βιαστεί κανείς να μιλήσει για διασπάθιση και κατασπατάληση πόρων, υπέρ ημετέρων, γιατί θα μιλήσει σαν κάποιος που ζει 20 χρονια πίσω. Σήμερα τα δημόσια έργα που εκτελούνται βρίσκονται κάτω από την κρίση όλων και λειτουργούν σαν κριτήριο για την επιτυχία των προτεινόμενων πολιτικών. Φερ' ειπείν, το τεράστιο έργο του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, μπορεί να συγκριθεί όσον αφορά την επιτυχία του, με οποιαδήποτε αναδάσωση μικρής ή μεγάλης κλίμακας που εξετελέσθη την ίδια περίοδο; Η απορρόφηση των πόρων για την ΠΑΘΕ ήταν πολλαπλάσια (ποσοστιαία) από τα έργα των διευθύνσεων του υπουργείου γεωργίας και των περιφερειών. Οι λόγοι; Αναζητούνται. Πιθανολογώ πως ένας από τους λόγους ήταν και η κάπως "εχθρική" στάση των υπηρεσιών αυτών απέναντι στους αναδόχους, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή.

Κάτι άλλαξε. Ας μη βιαστούμε να κρίνουμε. Ας δούμε πρώτα. Είμαστε εδώ, για να κρίνουμε αλλά και να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στην περίπτωση της επιτυχίας.

No comments: