Friday, October 23, 2015

Πόσο απέχει ο Ελικώνας από την Πεντέλη;


Τα ξέφωτα, αναπόσπαστα τμήματα του δάσους, πολλοί τα θεωρούν
χορτολιβαδικές εκτάσεις  πρόσφορες για οικοπεδοποίηση. 

Μία κλασική μέθοδος καταπάτησης δημοσίων δασικών γαιών, εδώ και πολλά χρόνια είναι η αναγνώριση και η απόδοση  πρώτα του χορτολιβαδικού χαρακτήρα των ασκεπών εκτάσεων (που .όμως αποτελούν οργανικά μέρη του δάσους) άσχετα αν αποτελούν αναχλοασμένες επιφάνειες από πυρκαγιά ή αυτός ήταν ήδη ο χαρακτήρας τους. Ο λόγος απλός. Η χορτολιβαδική έκταση περνάει ως γεωργική γη και οικοπεδοποιείται  πανεύκολα. 

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε μεμονωμένα παραδείγματα. Απλά κάντε μία βόλτα, μία Κυριακή πρωί, σε Πεντέλη, Υμηττό και Πάρνηθα και αναρωτηθείτε πάνω στον χαρακτήρα των ασκεπών εκτάσεων (που είναι πολλές) που θα δείτε. Αν είστε κάπως σχετικοί με τη νομοθεσία ή τη δασική επιστήμη, απλά ρωτήστε κάποιο άλλο μέλος της παρέας σας. Τι πιθανότητες υπάρχουν να αναγνωρίσει κάποιος τον δασικό χαρακτήρα της ασκεπούς έκτασης; Υποστηρίζω πως δεν υπάρχει καμία.

Στο dasarxeio.com βρήκα ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην παραγωγή νομολογίας από υπόθεση απόρριψης αίτησης ακύρωσης πράξης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτάς στον Ελικώνα. Την αναδημοσιεύω λοιπόν και αξίζει να την προσέξουμε αρκετά καλά.

Στην κρινομένη υπόθεση, επί της οποίας εξεδόθη η υπ΄ αριθ. 1202/2015* απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητήθηκε η ακύρωση πράξης κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως στην περιοχή Ελικώνα Δήμου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Η απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δάσους ή δασικής και το πραγματικό γεγονός της καταστροφής της δασικής βλαστήσεως, η αιτιολογία δε μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις περιλαμβάνονται και οι εντός αυτών οιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, όπως χορτολιβαδικές ή φρυγανώδεις εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι. Το εκτός ορίων οικισμού ευρισκόμενο τμήμα ιδιοκτησίας λαμβάνεται μεν υπ΄ όψη για τον υπολογισμό της απαιτούμενης αρτιότητας, το τμήμα όμως αυτό δεν παύει εκ του λόγου τούτου να υπόκειται κατά τα λοιπά στη διέπουσα τούτο ως εκτός οικισμού περιοχή νομοθεσία, αναλόγως του χαρακτήρα της, όπως η νομοθεσία για την προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων.

Εν προκειμένω, προέκυψε κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αφ΄ ενός μεν ο χαρακτήρας της επίδικης εκτάσεως ως δασικής κατ΄ άρθρο 3 ν. 998/1979, ως εκτάσεως δηλαδή με φρυγανώδη και χορτολιβαδική βλάστηση, βραχώδεις εξάρσεις και άτομα θαμνώδους δασικής βλαστήσεως, που περιβάλλεται από δασικές εκτάσεις, αφ΄ ετέρου δε η καταστροφή της βλαστήσεώς της χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας. Επομένως, η προσβαλλομένη απόφαση, με την οποία η έκταση αυτή κηρύσσεται αναδασωτέα κρίθηκε νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, οι δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

Νομολογία για τα βιβλία - Mortuus est Lex

Η προαναφερθείσα υπόθεση μου θύμισε κάτι εκκρεμότητες με μία αναδάσωση στο ανατολικό Πεντελικό, όπου μάλιστα έχουν πρόσθετα εκδοθεί και 2 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας*.

Συγκεκριμένα:
1. Απόφάση του δασαρχείου Πεντέλης (πράξη 2532/1980) 
2. Κήρυξη αναδασωτέας επιφάνειας  μετά τις πυρκαγιές του 1995 (ΦΕΚ 749Δ/2-10-1995) και του 2009 (ΦΕΚ 35Δ/3-2-2010). 
Αυτό αποτυπώνεται και σε δασικούς χάρτες (φύλλα 115986, 115987, 115996 Διευθ. Δασών Ανατ. Αττικής), . 
3.  Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής (3002/21.9.1995) περί κήρυξης αναδασωτέων καμένων δασικών εκτάσεων από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 1995, με σκοπό "να αποκλεισθεί η διάθεση των εκτάσεων για άλλο προορισμό [και να διασφαλισθεί] η διατήρηση του χαρακτήρα αυτών ως δάση και δασικές εκτάσεις και η επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης...".
4. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (2354/25.8.1997) περί συμπληρωματικής κήρυξης αναδασωτέων καμένων δασικών εκτάσεων.

Όσον αφορά τους ενιστάμενους, εκεί το Συμβούλιο της Επικράτειας αποφάσισε

Στο ΣτΕ απορρίφθηκε  η αίτηση ακύρωσης  (του Σπ. Ροσόλιμου) της απόφασης 892/3.6.2003 περί μερικής ανάκλησης αποφάσεων κήρυξης αναδασωτέων, στο μέρος εκείνο που δεν ανακαλεί την κήρυξη ως αναδασωτέας της έκτασης που δηλώνει ότι του ανήκει.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 4254/2014 (δημοσιεύθηκε 1/12/ 2014) απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του Σπ. Ροσόλιμου να ακυρωθούν αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνεται έκταση στο Δασαμάρι που δηλώνει ότι του ανήκει («κτήμα Ροσόλιμου»). Συγκεκριμένα απορρίφθηκε η αίτηση του Σπ. Ροσόλιμου να ακυρωθούν 2 αποφάσεις περί κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων στην βορειο-ανατολική Αττική. 

Δηλαδή το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης

Το δε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε όλες τις προσπάθειες κάτι συνεταιρισμών να ακυρώσουν τις πράξεις αναδάσωσης του ανατολικού Πεντελικού.

Ναι, προέκυψε νομολογία που επιβάλει την αναδάσωση αλλά.....

Ο νόμος το επιβάλλει αλλά οι υπηρεσίες είναι απρόθυμες. Φοβάμαι πως και στην περίπτωση του Ελικώνα θα πανηγυρίζουμε για τη νομολογία και το προηγούμενο που δημιουργείται, στην πράξη όμως οι υπηρεσίες θα είναι απρόθυμες (με την μονότονη δικαιολογία της οικονομικής στενότητας).

Είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Ήταν πολλά και τώρα είναι ακόμα περισσότερα.

__________________________________

*Μάλιστα οι πρόσφατες βροχές απέδειξαν πόσο απαραίτητες είναι οι αναδασώσεις στην περιοχή. 

No comments: