Friday, April 15, 2016

Περιφερειακές ευαισθησίες


Διαβάζω από το dasarxeio.com, την παρακάτω είδηση

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ 157867(341)/13-04-2016 Απόφαση με ΑΔΑ:7Ξ097ΛΛ-ΥΩΖ η απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων στους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία, Αλιάκμονα, Εδεσσαίο, Στρυμόνα και Αγγίτη και όλους τους παραπόταμους, χειμάρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ. συμπεριλαμβανομένων  των τεχνητών λιμνών με κάθε μέσο και εργαλείο, από Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 π.μ, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων.
  • Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2040/1992 ( ΦΕΚ Α70/92, Άρθρο 9,παρ. 2&3)
  • Αρμόδιοι για την τήρηση-εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίας στην περιοχή αρμοδιότητας των.
Μόλις διάβασα την παραπάνω είδηση, θυμήθηκα ένα πρόσφατο περιστατικό, μία προσωπική εμπειρία. Είχαμε συναντήσει με φίλους, μία μικρή ομάδα ερασιτεχνών ψαράδων, μέσα στο Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας και μάλιστα λίγες εκατοντάδες μέτρα από την εκβολή. Οι ψαράδες ήταν μέσα στην κοίτη, με σηκωμένα παντελόνια, καλάθια και πετονιές. Τους ρωτήσαμε τι έκαναν μέσα στην κοίτη.

Η απάντηση τους ήταν ότι ψάρευαν χέλια.

Πέρα από την απορία, περί της ύπαρξης χελιών στο Μεγάλο Ρέμα (και μάλιστα χελιών ικανού μεγέθους για να αποτελέσουν πιάτο για ανθρώπινο γεύμα), ξεκίνησε μία συζήτηση η παρέα μου, για το αν ήταν νόμιμη η δραστηριότητα αυτή, δεδομένου του γεγονότος πως επρόκειτο για ρέμα ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΥΑ 9173/1642/93 «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων, χειμάρρων, ρυακίων του Νομού Αττικής).

Οι απόψεις διίσταντο. Μία θέση ήταν πως στα εσωτερικά ύδατα και στις εκβολές ποταμών ή χειμάρρων, επιτρέπεται η αλιεία, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Μία άλλη θέση ήταν πως δεν επιτρέπεται η αλιεία σε ρέματα ιδαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, γενικά. Εδώ βέβαια θα παρατηρούσα πως επίσης δεν επιτρέπεται και η δόμηση, όπως και η απόρριψη λυμάτων στα ρέματα γενικά, πλην όμως ειδικά στο Μεγάλο Ρέμα και οι δύο παράνομες δραστηριότητες ασκούνται αδιαλείπτως, εδώ και πολλά χρόνια.

Ας επιστρέψουμε στην αλιεία, στα χέλια και πιο πολύ, στο Μεγάλο Ρέμα και το πως αντιμετωπίζει από την Περιφέρεια Αττικής.

Την ίδια ώρα που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προστατεύει με την παραπάνω απόφαση, έστω και προσωρινά, την ιχθυοπανίδα αλλά και την ορνιθοπανίδα σε ποτάμια του μεγέθους του Αξιού, μαζί με ποτάμια του μεγέθους του Γαλλικού, η Περιφέρεια Αττικής (εκτός από το ότι τα ρέματα και τα ποτάμια της Αττικής την ενδιαφέρουν ως αντικείμενο καθαρισμού) αγνοεί την σχετική υποχρέωση της.

Δεν θέλω να πιστέψω πως πρόκειται για διαφορά ευαισθησίας αλλά για διαφορά εμπειρίας. Τα ποτάμια και τα ρέματα ως στοιχεία της ζωής, για το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της Αττικής αποτελούν γραφικό παρελθόν. Αντίθετα για την Κεντρική Μακεδονία, αποτελούν δομικό στοιχείο της καθημερινότητας.

Στην Αττική τα ρέματα, όσο σημαντικά και να είναι, ενοχλούν. Είναι χαμένοι χώροι. Είναι φυσικοί χώροι διάθεσης απορριμμάτων. Και όταν γεμίσουν με απορρίμματα ή μπάζα, γίνονται ενδιαφέροντες πόλοι έλξης εργολαβιών καθαρισμού. 

Στην Κεντρική Μακεδονία, ρέματα και ποτάμια, όπου αυτά δεν διέρχονται από βιομηχανικές ή γεωργικές περιοχές όπως η Σίνδος ή η Χαλάστρα ή ακόμα και τα Διαβατά, αντιμετωπίζονται ως οικοσυστήματα. Όχι πως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά, λίγο το πλήθος των ρεόντων υδάτων στην Κεντρική Μακεδονία, λίγο η ανυπαρξία αντιστοίχων φυσικών χαρακτηριστικών στην Αττική, διαμορφώνουν διαφορετικά τις συνειδήσεις,λαού και διοικούντων. Δυστυχώς, επί τα χείρω.

Μετά την απόφαση πάντως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναμένεται παρόμοια επίδειξη ευαισθησίας και από την Περιφέρεια Αττικής όπου και τα ρέοντα ύδατα είναι λιγότερα αλλά και η ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων τους είναι μεγαλύτερη και επιτακτικότερη. (Ή μήπως οι ελπίδες είναι φρούδες;)
___________________________
ΥΓ: Συμπτωματικά σήμερα συζητιέται στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ραφήνας (άντε και Πικερμίου) η έκδοση θετικής απόφασης για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση "Πλατύ Χωράφι", δηλαδή σε θέση που απέχει ελάχιστα από το Μεγάλο Ρέμα, αν δεν καλύπτει και μεγάλο μέρος της όχθης του.

 

No comments: