Friday, August 24, 2018

Εξώδικη διαμαρτυρία προς τους καταστροφείς του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας από πολίτες και συλλογικότητες

Το Μεγάλο Ρέμα πριν και μετά την παρέμβαση των "αθώων" που κατέκαψαν τον κόσμο


ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Εξώδικη Διαμαρτυρία και  Κλήση

ΠΡΟΣ
1.       Το  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου» , εδρεύον  στην Ραφήνα Αττικής, οδός Αραφηνίδων Άλων 12, Ραφήνα 19009, νομίμως εκπροσωπούμενο, ΑΦΜ   997606703 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. 
2.       Το ΝΠΔΔ  με την επωνυμία   «Περιφέρεια Αττικής» , εδρεύον στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, νομίμως εκπροσωπούμενο, ΑΦΜ 997875116, Δ.Ο.Υ.   Αθηνών.
3.       Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εδρεύοντα   στον Χολαργό Αττικής,  Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 237-241, ΤΚ 15561,  νομίμως εκπροσωπούμενο, ΑΦΜ 090153025, Δ.Ο.Υ.  Χολαργού Αττικής .

               
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Είμαστε όλοι  και όλες κάτοικοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και ορισμένοι από εμάς  κάτοικοι και όμοροι ιδιοκτήτες  των παραρεματίων   περιοχών του   Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.  Το άμεσο βιοτικό μας περιβάλλον και καθημερινότητα, καθώς και το άμεσο φυσικό περιβάλλον των κατοικιών μας και της περιοχής όπου ζούμε επηρεάζεται και καθορίζεται άμεσα από την ευεργετική  λειτουργία του  Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας και της λεκάνης απορροής αυτού,  της φυσικής του λειτουργίας στην απορροή των ομβρίων υδάτων αλλά και   φερτών στερεών υλικών και  οργανισμών αλλά και της άμεσης επίδρασης του ρέματος επί των   φυσικών οικοσυστημάτων,  της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής και του μικροκλίματος αυτής , καθώς και  την ευεργετική δράσης του ρέματος  εν γένει στην ποιότητά ζωής μας καθώς και στην υγεία μας και την  καθημερινή μας διαβίωση, σύμφωνα και με το συνταγματικό μας δικαίωμα στο φυσικό περιβάλλον κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος .   

  Κατά το τελευταίο  χρονικό διάστημα, δηλ. από τις 27.07.2018 , σύμφωνα με καταχώρηση στην οικεία  ηλεκτρονική σελίδα του ΓΕΕΘΑ, το γ’ από Σας  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας , με όχημα την υπηρεσία Μηχανικών Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ), η οποία υπάγεται μόνιμα σε αυτό, και δια των οργάνων του γενικότερα, ξεκίνησε έργα αντιπλημμυρικής  προστασίας ,στους ομόρους Δήμους Μαραθώνος και Ραφήνας , και ειδικότερα, μεταξύ αυτών, και στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, μετά από την σύμφωνη γνώμη του α’ και της β’ από Σας  και  σε πλήρη συνεργασία με αυτά τα ΝΠΔΔ και τα όργανα αυτών.  Τα έργα αυτά «φέρονται»  να γίνονται κατόπιν αιτήματος των οικείων Δήμων ( Ραφήνας και Μαραθώνος) και   με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό   «τη διευθέτηση, τον καθαρισμό και την κοπή δένδρων και θάμνων, με σκοπό την απρόσκοπτη διοχέτευση των όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα».  Και ουσιαστικά προς άρση ή άμβλυνση των  αρνητικών συνεπειών από τις  πρόσφατες καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές  της 23-07-2018 στην περιοχή ιδίως μεταξύ Ραφήνας και του πληγέντος οικισμού του   Ματίου Αττικής ( ανήκοντος στον Δήμο Μαραθώνος) . Όμως, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, τα πραγματοποιούμενα έργα  στο ρέμα από τα τέλη Ιουλίου 2018 μέχρι και σήμερα από τα συνεργεία και τις μπουλντόζες και ερπυστριοφόρα οχήματα της ΜΟΜΚΑ   όχι μόνο δεν είναι τα  αποτελεσματικά, ανάλογα  και  αναγκαία  αντιπλημμυρικά έργα, μέτρα και παρεμβάσεις  για την καταπολέμηση της πολύ αρνητικής κατάστασης εκ των συνεπειών της μεγάλης και καταστροφικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, αλλά , αντιθέτως,  δημιουργούν αντίρροπα και δυσανάλογα από αρνητική άποψη περιβαλλοντικά προβλήματα , συνέπειες και επιπτώσεις  στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας  αλλά  και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, οξύνοντας και όχι επιλύοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.

   Όπως προκύπτει  από τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική σελίδα του ΓΕΕΘΑ, τα έργα αυτά προχωρούν με έκτακτες διαδικασίες   και συνιστούν (μη νόμιμη , κατά την άποψή μας ) διευθέτηση  του ρέματος , έχοντας μάλιστα άμεσες αρνητικές  επιπτώσεις και στα πρανή όπως και στην ίδια την φυσική κοίτη του ρέματος
   
                Ειδικότερα,

1.Τα χαρακτηριστικά και η πορεία  του  Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας : 
Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας εντοπίζεται στην Ανατολική Αττική. Ο ένας κλάδος του πηγάζει από την κορυφή μικρή Μαυρηνόρα .
Ο άλλος κλάδος του πηγάζει από τον Υμηττό (κλάδος Υμηττού)
Στην διαδρομή του διασταυρώνεται με όλα τα μεγάλα ρέματα των Μεσογείων, της Πεντέλης, και του Υμηττού, αλλά και με τοπικά δημοτικά ρέματα αποχέτευσης των δήμων που διέρχεται, ενώ αλλάζει πολλές φορές ονομασία μέχρι τον τελικό προορισμό του, το λιμάνι της Ραφήνας. Το συνολικό μήκος της διαδρομής του ρέματος από το Αστεροσκοπείο Πεντέλης ως τον κόλπο της Ραφήνας εκτείνεται περίπου σε  είκοσι πέντε (25)  χιλιόμετρα.
Τα υπόλοιπα 18 km, από την Κάντζα μέχρι την Ραφήνα, το ρέμα διασχίζει ως ανοιχτό αραιοκατοικημένες περιοχές με καλλιέργειες στην πεδιάδα των Σπάτων, συνήθως εκτός σχεδίου πόλης. Διασταυρώνεται πολλές φορές με την Αττική Οδό και την Περιφερειακή Οδό Υμηττού, διέρχεται βόρεια από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο των Σπάτων το μεγάλο εμπορικό κέντρο Smart, το Μουσείο Νάσιουτζικ και την περιοχή τερματισμού της Περιφερειακής Υμηττού. Στην συνέχεια μέχρι να διασταυρωθεί με τον Βαλανάρη το ρέμα διέρχεται από δυο προβληματικές γέφυρες: την γέφυρα της περιφερειακής Οδού Πικερμίου - Σπάτων (Οδός Αγίου Χριστοφόρου) στην θέση του Πύργου Πετρέζα, και την γέφυρα της Οδού Αρίωνος,  που ενώνει το Πικέρμι με την Αρτέμιδα.
Η λεκάνη απορροής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας έχει έκταση  περίπου 150  τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 150.000 στρέμματα.

2. Μη συνδρομή ανάγκης για τις παρούσες έκτακτες  παρεμβάσεις του ΥΕΘΑ

Δεν προκύπτει, σε καμία περίπτωση,  θέμα έκτακτων συνθηκών που να δικαιολογούν έκτακτες διαδικασίες.  Η έκταση της λεκάνης απορροής που κάηκε αποτελεί μόλις το 3,8% της συνολικής λεκάνης του ρέματος (περίπου 5500 στρέμματα σε σύνολο 145.900 στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένης της εκτροπής Ποδονίφτη). Ακόμα και στην ακραία περίπτωση που, λόγω της πυρκαγιάς, θα διπλασιαστεί ο συντελεστής απορροής, δεν θα παρουσιαστεί αύξηση της πλημμυρικής παροχής μεγαλύτερη από 2%. Η πραγματική αύξηση είναι ακόμα μικρότερη, καθώς η πλημμυρική αιχμή των ρεμάτων που δέχονται νερό από τα καμένα, λόγω της  σύντομης απορροής τους στο Μεγάλο Ρέμα (μικρός «χρόνος συρροής»), δε συμπίπτει με αυτή των δύο κύριων κλάδων του Μεγάλου Ρέματος (Πετρέζα και Βαλανάρι).
Η αυξημένη στερεοπαροχή – μεταφορά φερτών από τις καμένες εκτάσεις που είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος δεν αντιμετωπίζεται με αποψίλωση της κοίτης και των πρανών. Κατ΄αυτό τον τρόπο αυξάνεται αντί να μειώνεται ο όγκος των φερτών, αφού δεν συγκρατούνται πλέον από το ριζικό σύστημα και την βλάστηση, αυξάνεται η διάβρωση, η αποσταθεροποίηση και οι καταπτώσεις των πρανών. Αντίθετα, η αυξημένη στερεοπαροχή – μεταφορά φερτών αντιμετωπίζεται με παρεμβάσεις έργων ορεινής υδρονομίας στην ανάντη λεκάνη, όπως εξάλλου αναφέρονται και στην Οδηγία 2000/60 της ΕΚ, στις διατάξεις  του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄280), βάσει του οποίου έχει κυρωθεί η ως άνω Οδηγία,  την ΥΑ  Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής( ΦΕΚ 2017 Β’ 29/12/17) και Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) ΦΕΚ 2693 Β / 6.07.

3. Όψεις της θεσμικής περιβαλλοντικής προστασίας του ρέματος
Με σχετική υπουργική απόφαση, την 9173/1642  του 1993 έχει χαρακτηριστεί ως ρέμα «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος», στο σύνολο του υδρογραφικού του δικτύου. Η υπουργική απόφαση είναι  δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 281Δ/1993. Το ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει μας έχει βεβαιωθεί και από τις σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος με έγγραφά του από 21/03/2014 και 22/05/2015. 
   Είναι σχετικά προφανές ότι το Μεγάλο  Ρέμα της  Ραφήνας είναι ένας από τους λίγους και πιθανόν και ο τελευταίος πολύ σημαντικός υγρότοπος της Αττικής και η διακύβευση της λειτουργίας του θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες και για εμάς ως κατοίκους της Ραφήνας και των παραρεματίων περιοχών αλλά και για όλους τους κατοίκους της Αττικής γενικότερα. 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4277/2014 ( (Νέο) Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής 2021) και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 γ’ σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΧ  του νόμου αυτού , το Ρέμα Ραφήνας υπάγεται ρητώς  στους προστατευόμενους Υγροτόπους Α’ Προτεραιότητας. Σύμφωνα με την σχετική διάταξη  προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας :

Μέτρα προστασίας των παραπάνω υγροτόπων: απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση τους. Επιτρέπεται η διενέργεια παρεμβάσεων οικολογικής αποκατάστασης, η επίσκεψη με σκοπό την αναψυχή και την επιστημονική έρευνα και η περίφραξη ιδιαίτερα ευαίσθητων τμημάτων που χρήζουν απόλυτης προστασίας. Είναι δυνατόν, επίσης, να επιτρέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αναψυχής και παρατήρησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Οι υποδομές επίσκεψης και εκπαίδευσης διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στις περιοχές αυτές.

Επίσης, κατά την διάταξη του άρθρου 54 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν . 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/2018), ορίζεται ότι :  

 Προστασία υγρότοπων της Αττικής

Στις περιοχές των υγροτόπων Α΄ προτεραιότητας της
υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως αυτές φαί-
νονται εντός των περιγραμμάτων τους με διακεκομμένη γραμμή
στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, που
θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπό τους σε
φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Α’ στον
παρόντα νόμο, και μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’ 60), απαγορεύεται
η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δρα-
στηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει
την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση
αδειών δόμησης.

   Επισημαίνεται εδώ ότι  και στον ν. 4559/2018 σαφώς προσδιορίζεται ειδικά  το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας ως υγρότοπος α’ προτεραιότητας, στην δε σελ. 9414 του ΦΕΚ (παράρτημα) εμφαίνεται σαφώς η εκβολή του Ρέματος ως προσδιορισθέντος  και ειδικά προστατευομένου υγροτόπου. 

  Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 («εξουσιοδοτικές διατάξεις») ν. 3937/2011 σχετικά με προστατευόμενους  υγρότοπους, οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί, ορίζεται ότι :
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των συναρμόδιων υπηρεσιών και την υπάρχουσα επιστημονική τεκμηρίωση, καταρτίζονται κατάλογοι υγρότοπων με επιφάνεια μεγαλύτερη των 80 στρεμμάτων, εφόσον αυτοί δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Ο κατάλογος που
περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά,το μέγεθος και τη θέση κάθε υγρότοπου, συνεκτιμάται υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες της κρατικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να επηρεάζουν αμέσως ή εμμέσως τις εκτάσεις αυτές. Για τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων
μέσα στους υγρότοπους αυτούς εφόσον δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιοι στα πλαίσια ένταξής τους σε ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή ή απαιτείται τροποποίησή τους εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1β του ν.1650/1986. Για τους υγροτόπους αυτούς μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αποστράγγισή τους και η
μερική ή ολική επιχωμάτωσή τους.    

Είναι  σαφές ότι στην περίπτωσή μας έχουμε προστατευόμενο υγρότοπο α’ προτεραιότητας κατά τις διατάξεις του ν. 4277/2014 και ισχύουν επιπρόσθετα οι απαγορευτικές-προστατευτικές του περιβάλλοντος  διατάξεις του άρθρου 54 ν. 4559/2018 και του άρθρου 20  παρ. 6 δ’ ν. 3937/2011. 

  Παρ’όλα αυτά,  και  παρά την εξειδικευμένη και ισχυρή περιβαλλοντική προστασία του Ρέματος, ήδη στην εκβολή του το Μεγάλο Ρέμα έχει παλαιότερα   διευθετηθεί πρόχειρα-και χωρίς να έχουν τηρηθεί νόμιμες διαδικασίες διευθέτησης με σχετική περιβαλλοντική  μελέτη και αδειοδότηση- με σκυροδέτηση της κοίτης και τοίχους αντιστήριξης.

   Στην παρούσα φάση,  έχουν γίνει από επέμβαση των συνεργείων  και των εκσκαφικών μηχανημάτων τους σημαντικές καταστροφές και βλαπτικές ενέργειες σε αντιπεριβαλλοντική κατεύθυνση, όπως καταστροφή και αφαίρεση βλάστησης, καταστροφή καλαμιών και θάμνων, συνεχείς οχλούσες δραστηριότητες από τα μηχανήματα και ουσιαστικά εκδίωξη της πανίδας από ψάρια , πουλιά και αμφίβια ζώα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. 

 4. Εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις από τα υπό εξέλιξη έργα από συνεργεία της ΜΟΜΚΑ και του ΥΕΘΑ επί του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας  
4.1. Καταστροφικές επιπτώσεις στα πρανή και την ίδια την φυσική  κοίτη του ρέματος.και μάλιστα ελλείψει  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδότησης.   Άμεσος κίνδυνος για το ίδιο το ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή.   
Από τα διενεργούμενα έργα, προκύπτει  σοβαρό θέμα κινδύνου διάβρωσης πρανών και κατάρρευσης των υπερκείμενων υποδομών και κατασκευών, γεγονός που αποτελεί  άμεση και ευθεία απειλή κατά του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι χωματουργικές εργασίες έχουν αλλάξει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής της κοίτης. Τα πρανή έχουν γίνει περισσότερο κεκλιμένα σε αρκετά σημεία της όχθης, γεγονός που μειώνει την ευστάθεια τους. Η παραπάνω μεταβολή της κοίτης σε συνδυασμό με τη μειωμένη τραχύτητα που οφείλεται στην εξάλειψη της φυσικής βλάστησης,  θα προκαλέσει σημαντική αύξηση της ταχύτητας ροής  άρα και της διαβρωτικής ικανότητας του νερού. Τέλος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το απογυμνωμένο έδαφος που προέκυψε στα πρανή είναι σαθρό και χαμηλής συνεκτικότητας. Ο κίνδυνος κατάρρευσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερος στα καμπύλα τμήματα της κοίτης όπου, παρά τον αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης της όχθης, δεν υπήρξε καμία πρόνοια διατήρησης της βλάστησης και φυσικής κοίτης.

   Οι παραπάνω παρεμβάσεις αποτελούν ουσιαστικά εργασίες διευθέτησης της κοίτης, όπως εξάλλου αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, χωρίς, όμως, να συντρέχουν ή να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις κατά τις διατάξεις των ν. 4258/2014 , 4014/2011 και σχετικών υπουργικών αποφάσεων .  Κατά συνέπεια, δεν ισχύει η εξαίρεση από τις διαδικασίες οριοθέτησης, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του Ν. 4258/2014, η οποία  αφορά μόνο εργασίες άρσης προσχώσεων, καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης κοίτης, και όχι βέβαια έργα διευθέτησης ρέματος  Για τα  έργα διευθέτησης  απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη και  αδειοδότηση υποκατηγορίας Α1 ( ν. 4014/2011,  κοινή υπουργική απόφαση 1958/1912, ΥΑ ΔΙΠΑ/ΟΙΚ 37674/10-8-2016, όπως οι διατάξεις αυτών τροποποιηθείσες ισχύουν)  αφού πρόκειται εδώ  για αντιπλημμυρικά έργα σε τμήμα υδατορέματος με λεκάνη απορροής άνω των 100 τετρ. χλμ και εντός του Νομού Αττικής.

   Υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και η άρση των προσχώσεων από διευθετημένο τμήμα υδατορέματος (όπως στην περίπτωσή μας είναι το τμήμα παρέμβασης από Χ.Θ. 0+640 έως 1+018 ) υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ΥΑ  ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 10-8-16, ομάδα 2 υδραυλικά έργα, α/α 15β ¨Αρση προσχώσεων από διευθετημένο τμήμα υδατορέματος¨. Συγκεκριμένα απαιτεί μελέτη κατηγορίας Α2, καθότι η λεκάνη απορροής του ποταμού έχει Ε> 100 km2.
4.2. Καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα και την πανίδα του ρέματος  
Τα υπό εξέλιξη έργα υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται για τον καθαρισμό του Ρέματος και με σκοπό την αποφυγή πλημμυρών μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή Μάτι και μεταξύ Ματίου και Ραφήνας την 23η Ιουλίου 2018, δεδομένου ότι , όπως προκύπτει από την κοινή πείρα, οι πυρκαγιές μειώνουν την απορρόφηση των υδάτων από το έδαφος, αυξάνουν την ποσότητα των απορρεόμενων  υδάτων καθώς , επίσης, και των φερτών υλικών. 
   Όμως, όπως προκύπτει από την επιτόπια παρατήρηση των πραγματοποιούμενων έργων αλλά και από σχετικές ληφθείσες από μας φωτογραφίες ,  τα πραγματοποιούμενα έργα από τα συνεργεία του γ’ από Σας ΥΕΘΑ (και ΓΕΕΘΑ)   αυτά πραγματοποιούνται με τρόπο εξαιρετικά αρνητικό  για το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα για την προστασία του Ρέματος  και έχουν ήδη προκαλέσει πρωτοφανή οικολογική καταστροφή  στο ρέμα, και ιδίως στο κατάντη τμήμα του ρέματος ( εκβολή). Τα ερπηστριοφόρα οχήματα του στρατού-καθώς και άλλα σχετικά βαριά οχήματα-   εισέρχονται και κινούνται εντός  της κοίτης του ρέματος αλλά και πραγματοποιούν επιχωματώσεις των πρανών και μεταβολές επί των πρανών. Επίσης, προβαίνουν σε αποψίλωση της  ίδιας της κοίτης, καθώς, επίσης, σε ορισμένα σημεία του υγρότοπου, και σε αποψίλωση των ιδίων των πρανών από καλαμιές, θάμνους και ποώδη βλάστηση.   
   Τα μηχανήματα  έχουν προκαλέσει  αναμόχλευση αλλά και συμπίεση της κοίτης, σε όλο το μήκος της επέμβασης, καταστρέφοντας έτσι τον πληθυσμό και το ενδιαίτημα πολυάριθμων ειδών μικροπανίδας και μικροχλωρίδας, γόνους αμφιβίων, βενθικούς και πλαγκτονικούς οργανισμούς, που αποτελούν μέρος της τροφικής αλυσίδας του ποτάμιου οικοσυστήματος. Όλα αυτά σε περίοδο που δεν ενδείκνυται για παρεμβάσεις στα ρέματα,  για λόγους προστασίας της αναπαραγωγής και των νεοσσών (ευρωπαϊκή οδηγία 2009/147).  Ακόμη και οι ήπιοι καθαρισμοί με ελαφριά μηχανήματα, ενδείκνυται να γίνονται μετά το μήνα Οκτώβριο.

   Συνέπεια αυτής της παρέμβασης ήταν επίσης η καταστροφή αβγών, φωλιών και  τόπων ανάπαυσης και αναπαραγωγής των ειδών της ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας του ρέματος. Να σημειωθεί ότι στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας έχουν καταγραφεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σημαντικός αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
α/ Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus), Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis), Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) και σημαντικός αριθμός σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας (πχ Νανοπουλάδα - Porzana pusilla).
β/ Χέλι (Αquila aquila) χαρακτηρισμένο ως είδος κρισίμως κινδυνεύον (CRITICALLY ENDANGERED, CR)
Τέτοιες παρεμβάσεις προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην εξαφάνιση ειδών σπάνιων και προστατευόμενων που διαβιούν στο Ρέμα, παραβιάζοντας το Ν. 3937/2011 περί "Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις".
Συμπερασματικά η εν λόγω παρέμβαση έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να προκαλεί την σοβαρή  διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα,  έχουμε από τα συνεργεία του ΥΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ επικίνδυνες/επιβλαβείς για την οικολογική ισορροπία και την λειτουργία του ρέματος  και οχλούσες δραστηριότητες σε ρέμα, το οποίο αποτελεί και υγρότοπο α’ προτεραιότητας , κατά παραβίαση α) του π.δ του 1993 για την προστασία του ρέματος αυτού ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» β) του άρθρου 20 παρ. 2  στοιχείο γ’ του ν. 4277/2014 σε συνδυασμό και  με την  πρόσφατη διάταξη άρθρου 54 ν. 4559/2018 ( απαγόρευση επιχωμάτωσης, οχλουσών δραστηριοτήτων κλπ)  γ) του άρθρου 20 ν. 3937/2011  για την απαγορευόμενη  επιχωμάτωση επί υγροτόπων, οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Όλες αυτές οι προστατευτικές  για το ρέμα και τον υγρότοπο διατάξεις έχουν κατάφωρα παραβιαστεί από τις εργασίες στο ρέμα των συνεργείων του ΥΕΘΑ τις τελευταίες είκοσι μέρες.   

   Επειδή στο παρόν επισυνάπτουμε ληφθείσες φωτογραφίες επί των εργασιών των συνεργείων του ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ ( υπ’ αριθμ.  1 ως και 3 ) .
   Επειδή προκύπτει  ανάγκη να σταματήσουν αμέσως οι αντιπεριβαλλοντικές και καταστροφικές για το ρέμα , την φυσική λειτουργία αυτού , τα πρανή αυτού και την κοίτη του, καθώς και την χλωρίδα και πανίδα αυτού εργασίες των συνεργείων  του ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ και  της υποκείμενης στο ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ ΜΟΜΚΑ και, αντίστοιχα, να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα ορεινής υδρονομίας στην ανάντη λεκάνη του ρέματος.  

             Για τους λόγους  Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

              ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  ΕΝΤΟΝΩΣ

-Για την πραγματοποίηση από Σας ή με την σύμφωνη γνώμη και αίτησή  Σας έντονα  αντιπεριβαλλοντικών εργασιών  στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας  από τα συνεργεία του γ’ από Σας .
-Για την σαφή αύξηση κινδύνου πλημμύρας λόγω  της περαιτέρω αύξησης της ποσότητας απορρεομένων υδάτων  και φερτών υλικών σε αιτιώδη συνάφεια με τα αποτελέσματα των έργων και τις  καταστροφικές επιδράσεις αυτών στα πρανή και στην κοίτη του ρέματος.
-Για την παράλειψή Σας να προβείτε στα αναγκαία έργα ορεινής υδρονομίας για την αποτροπή πλημμυρών λόγω της πυρκαγιάς.  
         

          ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
        Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

 -Να προβείτε αμέσως μετά την  κοινοποίηση της παρούσας μας  σε Σας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση διακοπή των αντιπεριβαλλοντικών εργασιών από τα συνεργεία του ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΓΕΕΘΑ από 27/07/2018 ( ανωτέρω), παρέχοντας τις σχετικές εντολές και οδηγίες στα συνεργεία . 

-Να παραλείψετε κάθε ενέργεια άμεσης ή έμμεσης  συνέχισης των έργων αυτών.    

-Να επιμεληθείτε για την άμεση  πραγματοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας  στην ανάντη λεκάνη του ρέματος υπό την επίβλεψη και των δασικών υπηρεσιών   προς άμεση και αποτελεσματική  ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής από τον κίνδυνο πλημμύρας.
   Σε διαφορετική περίπτωση,   επιφυλασσόμαστε ρητώς για την αναζήτηση κάθε αστικής, ποινικής  ή πειθαρχικής  ευθύνης  σε βάρος Υμών και  των νομίμων εκπροσώπων Σας  και την αίτηση  για την άσκηση της σχετικής δίωξης ,όπως νόμος ορίζει και προβλέπει και σε σχέση με ήδη βλάβη μας και σε σχέση με άμεσα επικείμενη. . Λαμβανομένου μάλιστα υπ’όψιν και του άμεσου κινδύνου πλημμυρισμού των υδάτων λόγω ακριβώς αυτών των έργων και  άμεσης  κατάρρευσης  των πρανών και των υπερκείμενων υποδομών πάνω από τα πρανή με σοβαρότατο κίνδυνο για τους ανθρώπους που κατοικούν στην περιοχή ή διέρχονται από αυτήν , την σωματική τους ακεραιότητα και την ίδια την ζωή τους από ενέργειες και παραλείψεις για τις οποίες και  θα είστε υπεύθυνοι/ες.  Όπως , επίσης, και για την λήψη κάθε σχετικού μέτρου για την προστασία της προσωπικότητάς μας ( άρθρα 57-59 Α.Κ. , 932 Α.Κ.)  και του συνταγματικού μας δικαιώματος στο φυσικό περιβάλλον κατά το άρθρο 24 παρ. 1 Συντάγματος, καθώς  και την κείμενη περιβαλλοντική  εθνική και κοινοτική νομοθεσία.              

  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα μας στον  α’ ή β’ ή γ’   των καθ’ ων, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα,   22  -08-2018,
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


 

No comments: